Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Links

 

Link  Beskrivelse 

handicap.dk

Danske Handicaporganisationer (DH) (tidligere DSI), Handicapbevægelsens paraplyorganisation.

dch.dk 

Det Centrale Handicapråd. Rådet arbejder for at udbygge og formidle et bredt handicap- og samfundsperspektiv. 

menneskeret.dk 

Varetager opgaven med at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.  

adgangforalle.dk  Om fri online oplæsning af tekster – Adgang for alle. 
bmhandicap.dk  Specialfunktionen Job & Handicap, som yder rådgivende, informerende og udviklende støtte til landets jobcentre og Andre Aktører på handicapområdet. 
hto.nu Hjælp til Ordblinde gør det lettere for ordblinde at hente viden om de muligheder, der er i lovgivningen for at få støtte i form af kompenserende ordninger og hjælpemidler.
su.dk  Find vejledning om handicaptillæg til studerende på videregående uddannelser.
spsu-net.spsu.dk  SPSU-net - ekstranet for administratorer af SPS-ordningen. Det kræver password at komme ind på siden. Kontakt styrelsen, hvis du ønsker at få adgang til SPSU-net. 
fordelingssekretariatet.dk  Fordelingssekretariatet udbetaler tilskud til befordring og støtteundervisning i dansk til tosprogede elever på frie grundskoler.